ข่าวสาร
Home » กิจกรรม » กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ กรุงเทพมหานคร ให้กับนักเรียนชั้น ม.2/7 และ ม.2/8

กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ กรุงเทพมหานคร ให้กับนักเรียนชั้น ม.2/7 และ ม.2/8

วันที่ 24-28 มีนาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMART)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ กรุงเทพมหานคร ให้กับนักเรียนชั้น ม.2/7 และ ม.2/8 จำนวน 61 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากแหล่งเรียนรู้จริง

x

Check Also

วันที่​ 21 กันยายน​ 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนต้านทุจริต จัดโดย สพม.16 ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา

FacebookTwitter ...