Home » ประชาสัมพันธ์ » กลุ่มงานบุคลากร โรงเรียนสตูลวิทยา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) โรงเรียนสตูลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

กลุ่มงานบุคลากร โรงเรียนสตูลวิทยา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) โรงเรียนสตูลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

x

Check Also

รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธ ...