Home » ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนสตูลวิทยา จัดแข่งขันคำขวัญวันครูปี 2560

โรงเรียนสตูลวิทยา จัดแข่งขันคำขวัญวันครูปี 2560

โรงเรียนสตูลวิทยา จัดแข่งขันคำขวัญวันครูปี 2560

ชนะเลิศได้แก่

นางสาววรางคณา อาดำ ชั้น ม.6/1

ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ

ครูคือนักปราชญ์ของแผ่นดิน

ครูคือผู้สร้างคนด้วยศาสต์ศิลป์

ศิษญ์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...