Home » ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนสตูลวิทยารับมอบเครื่องชั่งน้ำหนักให้โรงเรียนสตูลวิทยาจาก ตัวแทนรุ่นบานไม่รู้โรย (ศิษย์เก่าสตูลวิทยา )

โรงเรียนสตูลวิทยารับมอบเครื่องชั่งน้ำหนักให้โรงเรียนสตูลวิทยาจาก ตัวแทนรุ่นบานไม่รู้โรย (ศิษย์เก่าสตูลวิทยา )

วันที่ 28 พ.ย. 2559 โรงเรียนสตูลวิทยารับมอบเครื่องชั่งน้ำหนักให้โรงเรียนสตูลวิทยาจาก ตัวแทนรุ่นบานไม่รู้โรย (ศิษย์เก่าสตูลวิทยา )

x

Check Also

23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล