Home » กิจกรรม » โครงการอ่านสร้างสุข (ยกกำลังสุข)สู่ ชุมชน

โครงการอ่านสร้างสุข (ยกกำลังสุข)สู่ ชุมชน

  • วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โครงการอ่านสร้างสุข (ยกกำลังสุข)สู่ ชุมชนค่ะ ครูฐินัดดาและนักเรียนแกนำรักการอ่านโรงเรียนสตูล ม.5/5 โครงการอ่านสร้างสุข (ยกกำลังสุข) สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง
x

Check Also

วันที่ 20- 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยฝ่ายห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1/7 และ ม.1/8 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 20- 24 ม ...