Home » กิจกรรม » เผยแพร่ความรู้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เผยแพร่ความรู้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

วันที่ 24 พ.ย. 2559 กิจกรรม. เผยแพร่ความรู้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ. โดยท่าน ผอ.มาโนช. เป็นเกียรติร่วมฟังและบรรยายพิเศษให้แก่ นร. ม. 6 และมอบของให้ท่านคณบดีและคณะอาจารย์ตัวแทนนิสิต

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...