Home » ประกาศ » รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม

รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม

ด้วยโรงเรียนสตูลวิทยามีความประสงค์จะรับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ในโรงเรียน สำหรับปีการศึกษษ 2561 โดยวิธีการคัดเลือกแบบสอบสอบสัมภาษณ์ รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 15 ร้าน ดังแนบ

รายละเอียด
x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...