Home » ประกาศ » รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม

รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม

ด้วยโรงเรียนสตูลวิทยามีความประสงค์จะรับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ในโรงเรียน สำหรับปีการศึกษษ 2561 โดยวิธีการคัดเลือกแบบสอบสอบสัมภาษณ์ รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 15 ร้าน ดังแนบ

รายละเอียด
x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...