Home » กิจกรรม » ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

28 ตุลาคม 2559โรงเรียนสตูลวิทยาต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคมาติดตามกิจกรรม อ.ย.น้อยในโรงเรียน

 

 

x

Check Also

วันที่ 20- 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยฝ่ายห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1/7 และ ม.1/8 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 20- 24 ม ...