Home » กิจกรรม » ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษารืวมรณรงค์การรู้กฏจราจรในวันเด็ก ณ เทศบาลฉลุง

ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษารืวมรณรงค์การรู้กฏจราจรในวันเด็ก ณ เทศบาลฉลุง

ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมรณรงค์การรู้กฏจราจรในวันเด็ก ณ เทศบาลฉลุง

และจัดกิจกรรมมัดย้อม จัดกิจกรรมวันเด็กที่ ณ  เทศบาลฉลุง

x

Check Also

วันที่ 20- 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยฝ่ายห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1/7 และ ม.1/8 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 20- 24 ม ...