Home » กิจกรรม » ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษารืวมรณรงค์การรู้กฏจราจรในวันเด็ก ณ เทศบาลฉลุง

ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษารืวมรณรงค์การรู้กฏจราจรในวันเด็ก ณ เทศบาลฉลุง

ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมรณรงค์การรู้กฏจราจรในวันเด็ก ณ เทศบาลฉลุง

และจัดกิจกรรมมัดย้อม จัดกิจกรรมวันเด็กที่ ณ  เทศบาลฉลุง

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...