Home » ประชาสัมพันธ์ » ครูมยุรี เจะเลาะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เลื่อนวิทยะฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

ครูมยุรี เจะเลาะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เลื่อนวิทยะฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

ยินดีกับครูมยุรี เจะเลาะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้เลื่อนวิทยะฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...