Home » กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ » กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ โปรแกรมหุ่นยนต์

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ โปรแกรมหุ่นยนต์

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ โปรแกรมหุ่นยนต์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสะเต็มศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...