Home » กิจกรรม » กิจกรรมการฝึกอบรมการมัดย้อมแบบญี่ปุ่นชิโบริ

กิจกรรมการฝึกอบรมการมัดย้อมแบบญี่ปุ่นชิโบริ

  • 5 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการมัดย้อมแบบญี่ปุ่นชิโบริให้แก่ครูและบุคลากรภายนอกเพื่อเป็นต้นแบบสู่นักเรียนและผู้สนใจ
x

Check Also

23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล