Home » กิจกรรม » กิจกรรมการฝึกอบรมการมัดย้อมแบบญี่ปุ่นชิโบริ

กิจกรรมการฝึกอบรมการมัดย้อมแบบญี่ปุ่นชิโบริ

  • 5 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการมัดย้อมแบบญี่ปุ่นชิโบริให้แก่ครูและบุคลากรภายนอกเพื่อเป็นต้นแบบสู่นักเรียนและผู้สนใจ
x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...