Home » กิจกรรม » กิจกรรมการฝึกอบรมการมัดย้อมแบบญี่ปุ่นชิโบริ

กิจกรรมการฝึกอบรมการมัดย้อมแบบญี่ปุ่นชิโบริ

  • 5 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการมัดย้อมแบบญี่ปุ่นชิโบริให้แก่ครูและบุคลากรภายนอกเพื่อเป็นต้นแบบสู่นักเรียนและผู้สนใจ
x

Check Also

วันที่ 20- 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยฝ่ายห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1/7 และ ม.1/8 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 20- 24 ม ...