ข่าวสาร
Home » ประกาศรับสมัครร้านค้าและเครื่องดื่ม » โรงเรียนสตูลวิทยา รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม

โรงเรียนสตูลวิทยา รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม

ด้วยโรงเรียนสตูลวิทยามีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการร้านขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนปีการศึกษา 2560  โดยวิธีการคัดเลือกและสอบสัมภาษ รับสมัครร้านค้าอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 15 ร้านค้า รายละเอียดดังแนบ