ข่าวสาร
Home » ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง » โรงเรียนสตูลวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารเรียนที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒ อาคาร

โรงเรียนสตูลวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารเรียนที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒ อาคาร

โรงเรียนสตูลวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารเรียนที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒ อาคาร ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ตามเอกสารดังแนบ