Home » กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ » ปัจฉิมนิเทศห้องเรียน SMART ม.ปลาย 6/1

ปัจฉิมนิเทศห้องเรียน SMART ม.ปลาย 6/1

วันที่ 9 เมษายน 2560 งานห้องเรียนพิเศษ SMART ม.ปลาย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.6/1 โดยมีกิจกรรมนันทนาการ เลี้ยงสังสรรค์ โดยมีท่านผู้อำนวยการนายมาโนช มณีวิทย์ มาเป็นประธาน

 

x

Check Also

นักเรียนโครงการห้องเรียน SMART ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตูลวิทยา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่ภาคอีสานและกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2560